E-mail:
Heslo:

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Váš e-mail:

Zapomenuté heslo.

Na Vaši e-mailovou adresu byly úspěšně odeslány přihlašovací údaje.

Gabiony v zahrade

Gabiony se staly v posledním období oblíbeným prvkem v architektuře i ve stavebnictví. Používají se na rozmanité účely, nejčastěji jako suchá technologie výstavby opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, úprav řek a vodních břehů. Stále častěji se objevují i ​​jako estetický prvek při budování zahrad.

Koše naplněné kamenem - gabiony

 Vrcholem možného využití je v současnosti uplatnění v interiéru vinohradnických a vinařských objektů, horských hotelů a chat. Koše naplněné kamenem je možné kombinovat se živými ploty, trávou či trvalkami a vytvářet tak různé variace zahrad.

Opěrná zeď z ​​gabionových košů 

Opěrnou zeď je výhodné navrhnout v protisklone, což vyžaduje řešit i základ ve stejném sklonu. Také se doporučuje navrhovat odstupňovaný příčný řez. To umožní ozelenění konstrukce. Na vzniklých lavičkách lépe roste vegetace a vytváří se přirozený sklon pro zkonsolidovanou stěnu z lomového kamene, což má rozhodující význam po ukončení životnosti drátěných sítí. Zpětný zásyp za opěrnou zdí musí pro lepší odvedení vody a vytvoření přirozeného hydraulického filtru být zásadně zhotoven ze štěrkového nebo kamenitého materiálu.

Opěrná zeď z ​​gabionových košů

Budování objektů z gabionů 

Ze sítí se pomocí spojovacích spirál vytvářejí přímo na místě drátěné koše, které se plní kamenem. Na pohledové straně konstrukce se ručně vkládá kámen, který musí splňovat i estetické požadavky. Střední část konstrukce se obvykle vyplňuje drobné frakcí kameniva (frakce 16 - 32 - 63). Pokud vzhled konstrukce není důležitý, možná celý objem koše naplnit vhodnou frakci kameniva (32 až 63 mm) strojem. Je však třeba navrhnout síť s menšími oky (100 × 50 mm).

Všechny rostliny, které se dokáží dobře vyrovnat se suchými podmínkami, budou se na gabionu cítit dobře. Ideální jsou rostliny a bylinky jako tymián, pažitka i některé druhy květin a trvalek. Kromě toho jsou gabionové konstrukce ideální jako pozadí pro popínavé rostliny.