E-mail:
Heslo:

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Váš e-mail:

Zapomenuté heslo.

Na Vaši e-mailovou adresu byly úspěšně odeslány přihlašovací údaje.

Žula

Přírodní kámen žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly sepovažují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselnýchživců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené smodrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly (rapakivi). Žuly jsoustejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfnězrnitá. Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitáněkde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost,nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti. Mineralogickýmisložkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy(muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malépříměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen avelmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.

V nabídce naší společnosti najdete žuly různých barev a také v různých podobách. Nejoblíbenější formou žuly je dekorační štěrk. Žulový dekorační štěrk se používá do zahrad, skalek, jezírek nebo na jiné dekorační účely. Neméně prodávané jsou taky dekorační žulové valouny. V nabídce jsou žuly černé, šedo-černé nebo červené.